Al. Jana Pawła II 39,

30-969 Kraków 28,

skr.poczt. 79

tel. (012) 642 87 00

www.muzeumlotnictwa.pl