ul. Pod Sokolicą 127

32-089 Będkowice (Dolina Będkowska)

tel. 12/ 285 26 57

https://dolinabedkowska.pl/