Złote Małopolskie

Adres:

Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie

TOTUS TUUS 32,

30-610 KRAKÓW

tel. 786 818 960

janpawel2.pl

Wystawa "Kim jest człowiek z Całunu?" w Krakowie

Wystawa

Medale do nabycia na dolnym poziomie budynku Veritas!

 

Jedyna taka ekspozycja w Polsce, przygotowana przez Zgromadzenie Księży Legionistów Chrystusa we współpracy z Fundacją „Othonia” oraz z krakowskim Centrum Jana Pawła II, prezentuje historię powstania Całunu Turyńskiego, najnowsze dowody naukowe na autentyczność płótna i jego zgodność z ewangelicznymi zapisami Męki Chrystusa.

W ramach wystawy zwiedzający mają okazję obejrzenia m.in. 
- kopii Całunu przechowywanego na co dzień w skarbcu Katedry św. Jana Chrzciciela w Turynie;
- trójwymiarowej wizualizacji Człowieka, którego wizerunek widnieje na Płótnie;

- rzeźby Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek, który żył pomiędzy nami, autorstwa znanego włoskiego rzeźbiarza Luigiego E. Mattei.

 

Cele prowadzonej działalności ekspozycyjnej są zbieżne pod względem zastosowanych form i efektów z rozumieniem roli współczesnej instytucji kultury, która wprowadza w swoje struktury pozamuzealne formy aktywności np. konferencje, dni skupienia, spotkania modlitewno-formacyjne. W przypadku omawianej ekspozycji na szczególną uwagę zasługują nabożeństwa Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu, opracowane w oparciu o treści zawarte na Całunie Turyńskim.

Response time: 0.36407113075256